สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต และ อัตราดอกเบี้ยรถมือสอง

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต และ อัตราดอกเบี้ยรถมือสอง เป็นสินเชื่อสำหรับคนต้องการซื้อรถมือสอง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนานอนุมัติเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ทุกเต้นรถกับสินเชื่อเช่าซือ อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต

บริษัท : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทร: 1770
เบอร์แฟกซ์ : -
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ช่องทางการชำระเงินสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต (สินเชื่อรถยนต์มือสอง)

 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ชำระโดยการหักอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารธนชาต (Direct Debit)
 • ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาต
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (Pay At Post)

อัตราดอกเบี้ยรถมือสอง

ปีจดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถใช้แล้ว รถเก๋ง
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Flat Interesrt Rate) (Effective Interesrt Rate)
2006 ขึ้นไป 3.75% 7.03%
2004-2005 4.00% 7.47%

 

ปีจดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถใช้แล้ว รถกระบะรถตู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Flat Interesrt Rate) (Effective Interesrt Rate)
2008 ขึ้นไป 4.25% 7.92%
2006-2007 4.50% 8.36%
2004-2005 4.65% 8.63%

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต (สินเชื่อรถยนต์มือสอง)

 • รถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ ประเภทรถเก๋งและรถเพื่อการพาณิชย์ จดทะเบียนการใช้งานไม่เกิน 16 ปี
 • ยอดจัดเช่าซื้อหรือวงเงินการขอเช่าซื้อ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน (7 ปี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 • ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์

คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต (สินเชื่อรถยนต์มือสอง)

 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

วิธีการสมัครสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต (สินเชื่อรถยนต์มือสอง)

ติดต่อผ่านเต็นท์รถยนต์ทั่วประเทศ หรือ โทร.1770

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนชาต (สินเชื่อรถยนต์มือสอง)

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ

 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า